Nhà Thuốc Hoa Ngọc

Ấp Bìnnh Thành, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang.

Ngày viết: