Quầy Thuốc Mỹ Tú

Ấp Ba Xưa, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Ngày viết: