Quầy Thuốc Nhật Tiến

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ngày viết: