Quầy Thuốc Quỳnh Lâm

Ấp Tân Phú, Xã Phú Lâm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Ngày viết: