Nhà Thuốc Kim Thúy 2

Tổ 1, Khu Phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Vũng Tàu

Ngày viết: