Nhà Thuốc Phương Thanh

Số 13 Phan Châu Trinh, Khu Phố Ngọc Hà, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Vũng Tàu

Ngày viết: