Nhà Thuốc Số 12

Số 594 Đường Xương Giang, Tổ Dân Phố Nam Giang, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: