Nhà Thuốc Trường Chinh, DSĐH.Nguyễn Thị Chinh

Thôn Ngọc Sơn, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: