Quầy Thuốc Bác Sĩ Lâm Quốc Trường

Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: