Quầy Thuốc Bích Cường, DSTH Trần Thị Bích

Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: