Quầy Thuốc Hương Trường- Cty CPDP Bắc Giang, DSTH Dương Thị Lan Hương

Thôn Lộc Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: