Quầy Thuốc Ngọc Vũ – Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Blue. DS Trần Thị Vân

Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: