Quầy thuốc số 118 – Chi nhánh CTCP DP Bắc Giang tại Lục Ngạn, DSTH. Nguyễn Thị Hồng Thơ

Thôn Kim, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: