Quầy Thuốc Số 241, Chị Huyền

Thôn Phúc Thành, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: