Quầy thuốc số 702 – Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Giang tại Lạng Giang, DSTH. Nguyễn Thị Phượng

Số 174 Nguyễn Trãi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: