Quầy Thuốc Thời Cường

Thôn Đông Thịnh, Xã Tam Dị, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: