Nhà Thuốc Nguyễn Đình Hà

Tổ 13, Phường Sông Cầu, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày viết: