Quầy Thuốc Hiền Cường, Ds Từ Thị Hiền

Đồng Đình, Xã Yên Ninh, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Ngày viết: