Quầy Thuốc Hồng Nhật

Thôn Bản Điếng, Xã Bình Trung, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn

Ngày viết: