Nhà Thuốc Trạm Y Tế Phường 1

Số 34, Lộc Ninh Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Ngày viết: