Quầy Thuốc Ngọc Nhi

Ấp Cù Lao, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu

Ngày viết: