Hiệu Thuốc Gia Đông, Nguyễn Thị Khuyên

Xuân Lâm, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: