Nhà Thuốc Linh Thương, DSĐH Bùi Thị Quyên

Khu Phố Tam Lư, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: