Phòng Khám Bác Sỹ Việt

Thôn Trại Đường, Xã Nhân Hòa, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: