Quầy Thuốc Hoàng Thêm, Ds.Hoàng Thị Thêm

Thôn An Quang, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: