Quầy Thuốc Ngô Thị Thu Hương (Cũ Phòng Khám Bác Sỹ Phương)

Long Vĩ, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: