Quầy Thuốc Phúc Hậu, DSTH: Phạm Thị Tuyết

Ấp Đồn, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: