Quầy Thuốc Số 5, DS Vũ Văn Kiên

Số 6 Đường Nguyễn Danh Trung, Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: