Quầy Thuốc Tiến Bào, DSTH Hoàng Thị Duyên Huệ

Thôn Tiến Bào, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: