Quầy Thuốc 285 (Thu Giang)

Số 247/3, Ấp Thạnh Trị Hạ, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

Ngày viết: