Quầy thuốc tây 1648

Tổ 8, Ấp Hưng Chánh, Xã Châu Hưng, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

Ngày viết: