Nhà Thuốc Kim Ngọc

Số 155 Ngô Mây, Khu 6, Phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: