Nhà Thuốc Liêm Bằng

Thôn Tân Lập, Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: