Nhà Thuốc Minh Thơ

Số 180 Trường Chinh, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: