Nhà Thuốc Thân

341 Hồng Lĩnh, Phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: