Quầy Thuốc Đức Nghi

Thôn Thắng Kiên, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: