Quầy Thuốc Lệ Thúy

Thôn An Điềm, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: