Quầy Thuốc Minh Nguyệt 1

Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: