Quầy Thuốc Ngọc Điệp

Thôn Đại Ân, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: