Quầy Thuốc Ngọc Ngà

Thôn Lộc Giang, Xã Ân Tường Đông, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: