Quầy Thuốc Tâm An

Thôn Chánh Nhơn Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.

Ngày viết: