Quầy Thuốc Thanh Hiền

Thôn Bình Đức, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: