Quầy Thuốc Thu Diệu

Thôn Thiện Chánh, Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: