Quầy Thuốc Tú Uyên

Thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Ngày viết: