Nhà Thuốc Lam Linh

Chợ Đình, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Ngày viết: