Quầy Thuốc Phương Lan 1, DSTH Lê Kim Phượng

Ngã tư Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Bình Phước.

Ngày viết: