Chính sách bảo mật

Khi bạn truy cập và sử dụng các nội dung của chúng tôi, bạn tin tưởng và cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Từ đó, bophekhatutinphong.vn hiểu rằng đây là trách nhiệm và chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn.

Chính sách bảo mật của Công ty với mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và lý do tại sao cần những thông tin đó.

Mục đích cũng như phạm vi thập thông tin trên website

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn với mục đích cung cấp và cải thiện dịch vụ. Thông tin mà chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin địa chỉ khác cần thiết cho mục đích giao dịch và liên lạc.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ với bạn với các bản tin, thông báo tiếp thị hoặc các thông tin khác mà chúng tôi tin rằng có thể quan tâm đến bạn. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng trên trang web bằng cách hiển thị nội dung và quảng cáo theo sở thích cá nhân của bạn.

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo yêu cầu từ cơ quan chính phủ.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi tin rằng việc này là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, áp dụng các điều khoản sử dụng của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi và người dùng khác.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền thông nào qua internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn và đáng tin cậy.

Quý khách vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Quý khách hàng cần thông báo đến đội ngũ quản trị viên khi khi phát hiện ra hành vi sử dụng trái phép hoặc lạm dụng các thông tin mà khách hàng đã gửi đến chúng tôi để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Chính sách/phạm vi về sử dụng thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để:

 • Cung cấp và cá nhân hóa dịch vụ: Sử dụng thông tin để cung cấp nội dung, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích và nhu cầu của người dùng.
 • Liên lạc và hỗ trợ: Sử dụng thông tin để liên lạc và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng dịch vụ, giải đáp các thắc mắc và xử lý các yêu cầu.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Phân tích thông tin để hiểu và cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp nội dung, sản phẩm và dịch vụ tốt hơn.
 • Gửi thông tin tiếp thị: Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi, hoạt động tiếp thị hoặc nghiên cứu thị trường mà chúng tôi tin rằng có thể phù hợp với quyền lợi và sở thích của người dùng.
 • Liên hệ tới khách hàng nếu có yêu cầu từ cơ quan chức năng liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của khách hàng.

Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài các mục đích được nêu rõ ở trên hoặc mục đích mà bạn đã đồng ý trước đó. Bất kỳ thay đổi nào trong việc sử dụng thông tin cá nhân sẽ được thông báo một cách rõ ràng và được xác nhận bằng sự đồng ý của bạn.

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng trên website

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục đích thu thập thông tin ban đầu hoặc theo các yêu cầu pháp lý. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản thời gian sau đây:

 • Theo yêu cầu hợp pháp: Chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định chính phủ.
 • Theo chu kỳ dịch vụ: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân có thể phụ thuộc vào chu kỳ dịch vụ hoặc chu kỳ giao dịch cụ thể.
 • Theo mục đích sử dụng: Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân cho đến khi mục đích thu thập thông tin được hoàn thành.
 • Theo yêu cầu của người dùng: Nếu người dùng yêu cầu xóa thông tin cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó ngay lập tức trừ khi có yêu cầu pháp lý khác.

Chúng tôi cam kết giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian lưu trữ hợp lý và áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho thông tin. Khi thời gian lưu trữ thông tin cá nhân kết thúc, chúng tôi sẽ xóa hoặc phá hủy thông tin một cách an toàn và đáng tin cậy theo quy định pháp luật và chính sách của chúng tôi.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được tiếp cận bởi các cá nhân hoặc tổ chức sau đây:

 • Nhân viên và đối tác nội bộ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với những người hoặc tổ chức làm việc trực tiếp với chúng tôi để cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ khách hàng.
 • Đối tác và bên thứ ba: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác hoặc bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoạt động tiếp thị hoặc nghiên cứu thị trường mà chúng tôi tin rằng có thể phù hợp với quyền lợi và sở thích của bạn.
 • Cơ quan chính phủ và luật pháp: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu yêu cầu bởi cơ quan chính phủ hoặc theo yêu cầu của pháp luật để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi và người dùng khác.

Chúng tôi cam kết chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những bên thứ ba nếu điều này cần thiết để cung cấp dịch vụ và luôn tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi bên thứ ba có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn đều phải tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và quyền riêng tư theo chính sách của chúng tôi.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Đơn vị chúng tôi thu thập và quản lý thông tin cá nhân là:

Công ty cổ phần Dược phẩm Tín Phong
Địa chỉ: Lô B8-B10/D6, KĐT Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại liên hệ: 1800 9229
Email liên hệ: info@duoctinphong.vn

Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc hoặc yêu cầu của bạn liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư hoặc muốn yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên.

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu:

Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trong chính sách để yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi cam kết xử lý mọi yêu cầu của người dùng liên quan đến truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người dùng trong quá trình truy cập và quản lý thông tin cá nhân của mình theo quy định và hướng dẫn trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng:

Hệ thống tiếp nhận khiếu nại: Chúng tôi có hệ thống tiếp nhận khiếu nại thông qua địa chỉ email, số điện thoại được cung cấp trong chính sách trên đây.

Xác nhận và xem xét: Chúng tôi sẽ xác nhận và xem xét mọi khiếu nại một cách cẩn thận và minh bạch để đảm bảo rằng mọi khiếu nại đều được giải quyết một cách công bằng.

Thời gian phản hồi: Chúng tôi cam kết phản hồi lại khiếu nại trong thời gian ngắn nhất có thể, thông qua email, cuộc gọi điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc khác tùy thuộc vào sự lựa chọn của người tiêu dùng.

Giải quyết khiếu nại: Chúng tôi sẽ làm việc với người tiêu dùng để giải quyết khiếu nại một cách công bằng và linh hoạt.

Chúng tôi đánh giá cao mọi phản hồi và khiếu nại từ phía người tiêu dùng và cam kết cải thiện liên tục quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại để đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng từ phía khách hàng.