Quầy Thuốc Dương Quyền, Dì Sáu

Chợ Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang

Ngày viết: