Quầy Thuốc Bảo Quân, Ds Nguyễn Thị Vân Trinh

Chợ Long Phước, Xã Long Phước, TP Bà Rịa, Vũng Tàu

Ngày viết: