Quầy Thuốc Sinh Quỳnh, DS Lương Thị Quỳnh

Thôn Phong Cốc, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: